HIT Consultant Insightful coverage of healthcare innovation
> Cisco > Inomhuspositioneringstjänster från Cisco
 

Inomhuspositioneringstjänster från Cisco

Webinar Published By: Cisco
Cisco
Published:  Sep 20, 2017
Type:  Webinar

Positioneringstjänster för inomhusbruk har funnits tillgängliga under många år, men det är först på senare tid som affärsnyttan i dessa system har blivit uppenbar. Peter Jerhamre berättar mer om dessa tjänster och den bakomliggande tekniken som nyttjar Cisco trådlösa wifi nät och BLE.Tags : 
bakomiliggande, dessa system, manga, funnits, tillgangliga